Una oferta fresca per a un estiu càlid

Aquesta oferta encara està fent, “chup, chup”,  a les nostres olles. Aviat ho posarem a la taula.